Klubben

Styrelsen 2020


Fredrik Stewenhag, ordförande


Micael Ulvan, vice ordförande


Ann-Christine Erngård , kassör


Martina Brandt, suppleant


Åse Strandberg,suppleant


Claes Erngård, valberedning


Emma Dietzler, valberedning


Frida Herbertsson, valberedning


Ansvarsområden:


Kurs/utbildningsansvarig: Martina Brandt


Hemsida & mail: Anki Erngård


Post: Micael Ulvan


Telefon: Fredrik Stewenhag


Tävlingssektor: Styrelsen


Samrådesrepresentanter till SmÖKK: Matilda "Mai" Skoog & Maria Jämtenstål